پایا چوب | Payachoob - نئوپان
شما اینجا هستید: صفحه اصلیمقالاتنئوپان


 

نئوپان یا «تخته خرده چوب» محصولی است از خرده‌های چوب ساخته می‌شود و در برخی کاربردها بجای تخته چوب بکار می‌رود. این محصول از صنایع بازیافت چوب است که در جریان استفاده از درختان برای مصارف مختلف ضایعات بدست آمده را تبدیل به خرده چوب نموده و با مخلوطی از چسب‌های شیمیایی با استفاده از حرارت و فشار پرس بدست می‌آید.
مواد اوليه ساخت نئوپان ، ضايعات چوب جنگلي و باغي است . اغلب از شاخه هاي درخت راش و صنوبر تا قطر 10 سانتيمتر كه در صنايع چوب كاربرد نداشته و به عنوان ضايعات جنگل است ، استفاده شده و همراه با چسب،نئوپان تهيه ميشود نئوپان یکی از نام‌های تجاری این محصول بوده که به علت استمرار استفاده در ایران به خود محصول نیز گفته می‌شود.

 

طبقه بندی تخته خردهچوب بر اساس روش ساخت (نوع پرس کردن(:

تخته های حاصل ازپرس صفحه ایی:

در این روش جهت طولذرات تشکیل دهنده تخته خرده چوب بصورت اتفاقی مرتب شده است. این تخته از نظر شکلمقطع (ساختمان نیمرخ ضخامت تخته) خود به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتند از: تختههای یکنواخت یا یک لایه, تخته های سه لا, تخته های ریزش تدریجی (بدون لایه مشخص), وتخته های چند لایه

تخته های تولید شدهبا پرس قالبی(قالب گیری شده):

تفاوت اساسی این روشبا ساخت تخته خرده چوب با پرس صفحه ایی در شکل ظاهری صفحه پرس است.صفحات این پرس بهشکل برجسته, فرو رفته, انحنا دار و یا پروفیل دار ساخته میشود و تخته هایی باشکلهای مختلف بوجود می اورند

تخته های حاصل ازپرس غلتکی(پرس بی انتها):

در این روش غلتکهایپرس ثابتند و فقط حرکت چرخشی دارند. تخته خرده چوبها از بین غلتکها عبور میکندو به ضخامت تنظیم شده در می اید و در این روش میتوان تخته های یک لا, سه لا, ریزشتدریجی و چند لا تولید کرد

 

مواداولیه نئوپان

مواد سلولزیک ولیگنو سلولزیک, چسب یا رزین ها, موادافزودنی

90 درصد وزن تختهماده چوبی میباشد. مواد اولیه بصورت مخلوط بکار میروند

 

دسته های مواداولیه

1ـ سر شاخه و شاخههای نازک حاصل از تنک کردن و قطعدرختان

2ـ هسته باقی ماندهو مازاد روکش و لایه و چوبهای بریده(چوب بری)

3ـ پس مانده مثلپوشال و ضایعات کناره بری و قطع بریمبلمان

4ـ خرده چوب حاصل ازبرش و سنباده زنی چوبهای خشک

5ـ گیاهان غیر جنگلیمثل نی, بامبو, کنف, خیزران

6ـ پسماندهایکشاورزی پس از برداشت محصول, پسماند نیشکر, جنگلهای دست کاشت,  سنوبر کاری و تاغکاری,

سر شاخه درختان میوه

 

‪Google+‬‏